• Doorlopend

    Donderdagavond

    4 Gangen verrassingsmenu
     voor € 52,50 p.p.

    Graag bij de reservering aangeven dat u gebruik wil maken van dit verrassingsmenu.